Tag - หลวงปู่ฮก

หลวงปฺู่ฮก

ประวัติหลวงปู่ฮก วัดราษฎร์เรืองสุข

      หลวงปู่ฮก รตินฺธโร พื้นเพเป็นคนแปดริ้ว จ.ฉะเชิงเทรา นามเดิมชื่อ ฮก แซ่เตียว โยมบิดาชื่อ บู๊ แซ่เตียว โยมมารดาชื่อ ไน้ แซ่เตียว มีพี่น้องร่วมท้อง 10 กว่าคน(หลวงปู่จำไม่ได้แน่นอน ปัจจุบันเหลือน้องชาย 1 คน อยู่มาบตาพุด) หลวงปู่อุปสมบทเมื่ออายุได้ 48 ปี ที่วัดบุญญฤทธยาราม(วัดบึงบน) โดยมี พระครูพิบูลย์สังฆกิจ วัดกุณฑีธาร(วัดหัวกุญแจ)เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูโสรัจธรรมคุณ วัดบุญญฤทธยาราม(วัดบึงบน)เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระใบฎีกาฮง วัดบึงบวรสถิตย์ (วัดบึงล่าง)เป็นอนุสาวนาจารย์ ได้ฉายาว่า รตินฺธโร เมื่อบวชแล้วได้จำพรรษาที่วัดบุญญฤทธยาราม(วัดบึงบน) ตั้งแต่พรรษาแรกที่ท่านอุปสมบทก็มุ่งมั่นในทางธรรมฝึกฝน ปฏิบัติฝึกจิต เพื่อหวังความหลุดพ้นโดยท่านบอกว่าท่านเป็นครูของตัวเองนั่นคือท่าน ฝึกด้วยตัวของท่านเอง โดยอาศัยการอ่านตำรา แนวทางการปฏิบัติต่างๆจนพบแนวปฏิบัติที่ตรงกับจริตของท่าน เมื่อล่วงพรรษาที่3 ท่านก็ไปๆมาๆจำพรรษาระหว่างวัดบึงบนกับวัดเขาน้อยคีรีวัน อีกวัดหนึ่งซึ่งมีสุดยอดเกจิแห่งเมืองชล ที่เป็นผู้บุกเบิกสร้างวัดเขาน้อยขึ้นมา(หลวงปู่โทน กนฺตสีโล) เพราะท่านเป็นเพื่อนกับหลวงปู่โทนตั้งแต่ทำงานที่โรงไม้ แถวชลบุรีด้วยกันมาก่อนเมื่อตอนท่านอายุ 17-18ปี แม้จะเป็นสหธรรมิกกับหลวงปู่โทน แต่หลวงปู่ก็ไม่เคยเรียนวิชาอะไรกับหลวงปู่โทนเลย เพราะท่านมุ่งมั่นเพียงความสงบและหลุดพ้นเพียงอย่างเดียวเท่านั้น มีเพียงแต่ออกธุดงค์เท่านั้นที่ท่านออกธุดงค์กับหลวงปู่โทนอยู่เสมอเพราะท่านกับหลวงปู่โทนสนิทกันมาก จนหลวงปู่บอกว่า ท่านกับหลวงปู่โทนซี๊กัน อยู่ที่ไหนก็ไม่เหมือนอยู่กับหลวงปู่โทน ท่านจะเรียกหลวงปู่โทนว่า"พี่โทน" เมื่อล่วงเลย 10กว่า พรรษาท่านได้รับมอบหมายจาก พระครูโสรัจธรรมคุณ เจ้าอาวาสวัดบึงบน (เจ้าคณะตำบลคลองกิ่ว ตอนนั้น ปัจจุบัน รองเจ้าคณะอำเภอบ้านบึง)ให้มาจำพรรษาที่ วัดราษฎร์เรืองสุข(มาบลำบิด)เนื่องจากขาดผู้ปกครองวัด ท่านจึงได้มาจำพรรษาที่วัดมาบลำบิดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ปัจจุบันท่านอายุ 92 ปี (ในปี 2559)  ท่านเป็นพระที่สมถะ ไม่หวังลาภ ยศ สรรเสริญ ใดๆ และมีเมตตามาก ทุกวันหลังจากตื่นจากจำวัด(ในโบสถ์หลังเก่า)ท่านจะมากวาดใบไม้รอบกุฎิ [...]