Tag - หลวงปู่มีชัย

หลวงปู่มีชัย

ประวัติหลวงปู่มีชัย วัดปราการชัยพัฒนาราม (วัดพระชรา)

         หลวงปู่มีชัย เกิดวันที่ 9 ตุลาคม 2479 ภูมิลำเนาบ้านจันรม อ.เมืองสุรินทร์ บิดา-มารดาชื่อ นายลอย นางไมย์ ตรงเที่ยง หลวงปู่มีชัย เป็นลูกคนที่ 7 ในจำนวนพี่น้อง 9 คน อายุ 22 ปี  อุปสมบทที่ วัดศรีจันทร์ โดยมี พระครูเสน รตนฺโชโต เป็นพระอุปัชฌาย์ บวชได้ 2  ปี ลาสิกขา มาประกอบอาชีพ สมรสกับ นางสำอาง มีลูกสืบสกุล 5 คน ปี 2528 อุปสมบท (บวชหน้าไฟ) ถวายแด่ หลวงปู่ดูลย์ อตุโล ที่วัดป่าไตรวิเวก โดยมี พระครูโอภาส หลวงปู่เปลี่ยน โอภาสี เป็นพระอุปัชฌาย์ จำพรรษาที่ วัดบวรสังคาราม ฝึกวิปัสสนากรรมฐาน กับ หลวงพ่อคืน 3 เดือน ไปนมัสการ  หลวงปู่เทศก์ เทศก์รังสี  วัดหินหมากเป้ง เพื่อสนทนาธรรม ปี 2529 ไปธุดงค์ตามคำชี้แนะของ หลวงปู่เทศก์ เพื่อแสวงหาที่วิเวก ตามเส้นทางลำน้ำโขง ในพื้นที่ จ.เชียงราย จ.เชียงใหม่ และ จ.น่าน ข้ามไปฝั่งประเทศพม่า ปี 2530 ไปธุดงค์ในพื้นที่ [...]